top of page

Novičnik #2

Nadaljujemo tam, kjer smo zadnjič končali. Agenti za spremembe in partnerji v projektu so morali zaradi pandemije covid-19 nekaj stvari, povezanih s samim projektom, spremeniti. V vsaki izmed partnerskih držav je situacija drugačna, zato so bile težave pri izvajanju lokalnega primer različne. O tem, kakšen je trenutni pogled partnerjev na celotno situacijo, kako se razvijajo njihovi lokalni projekti in kako bo v prihodnosti, so povedali svoje mnenje, zdaj pa s pomočjo glasila obveščajo tudi vse zainteresirane strani.
Glasilo #2 Italija

Po nekajmesečni temeljiti analizi sistema mestnega prometa in temeljiti izmenjavi idej z občino Palermo in po zaslugi sodelovanja z državno srednjo šolo Camillo Finocchiaro Aprile je projekt CRETHINK tudi končno zaživel!


Z namenom spodbujati inovativni model skupnega in policentričnega teritorialnega upravljanja je organizacija CESIE študente vključila v tečaj usposabljanja, katerega vrhunec bo obnova ceste ob šolskem kompleksu in ustvarjanje t. i. ekoloških hodnikov ter kolesarskih stez v okolici. Ravno zato je CESIE sklenil partnerstvo z lokalno delovno skupino zastopnikov sprememb, združenjem Tu Sei La Città in organizacijo PUSH, oblikovalskim laboratorijem, ki deluje na presečišču okoljske trajnosti, digitalnih tehnologij in socialnih inovacij. Vsi štirje akterji so prispevali k razvoju tečaja usposabljanja, na katerem bodo študentom predstavili teme trajnostnega razvoja, mobilnosti in obnove mest ter jih z virtualnimi delavnicami, ki temeljijo na sodelovanju pomagali pri oblikovanju komunikacijske kampanje in kampanje množičnega financiranja za oblikovanje konsenza med lokalno skupnostjo in finančno podporo regeneraciji, ki bo potekala septembra 2021. Prvo od devetih usposabljanj je celotna skupnost sprejela z navdušenjem, najbolj so bili nad usposabljanjem navdušeni dijaki, ki se že zdaj veselijo, da bodo končno lahko sodelovali pri odločanju na ravni občine.

Glasilo #2 Slovenija

Lokalni primer slovenske ekipe se nadaljuje nemoteno. Tako je ekipa v lokalnem glasilu objavila članek o projektu in predstavila osem mestnih dreves, med katerimi so domačini lahko izbirali in izglasovali mestno drevo leta 2021. Domačini so lahko glasovali, tako da so bodisi izpolnili spletno anketo ali oddali svoj glas na določenem mestu pred javno knjižnico v novomeškem mestnem jedru.


Katero drevo je zmagalo na izboru za naj drevo, so objavili 27. aprila 2021, na dan, ko praznujejo državni dan dreves.


Obiščete lahko njihovo Facebook stran V senci dreves https://www.facebook.com/vsencidreves/, kjer lahko izveste več o drevesih, ki so sodelovala v natečaju. Oblikovali so tudi Instagram stran @v_senci_dreves https://www.instagram.com/v_senci_dreves/


Slovenski nosilci sprememb pregledujejo tudi obstoječe občinske uredbe in pravila, ki veljajo za javne površine v mestu (pri tem pa je poudarek na mestnih drevesih in gozdovih), saj želijo pripraviti pravilnik, ki bi veljala za celotno občino.


Prav tako izvajajo različne promocijske akcije, s čimer želijo širšo javnost prek družbenih omrežij ozavestiti o tem, kako pomembna so drevesa in zelena infrastruktura, načrtujejo pa tudi, kako bodo svoje delo nadaljevali v prihodnosti.


Glasilo #2 Danska

Kako lahko trajnost in zeleni prehod pomagata podjetjem, da se sredi pandemične krize premaknejo naprej? Kako lahko majhna maloprodajna podjetja najdejo vire in čas, da postanejo trajnostna? Ta vprašanja so postala osrednja točka danskega primera, v katerem agenti sprememb sodelujejo z lokalnimi trgovinami v središču Vejla pri razvoju metode, s katero bi podprli trajnostni razvoj in sodelovanje.


Po končanem usposabljanju oktobra 2020 so agenti sprememb v Vejlu zelo zaposleni. Razvili so projektni načrt s poudarkom na prvi fazi: "Razumevanje problema". V načrtu so združili raziskave dobrih praks na Danskem na temo trajnostnega razvoja, opravili pogovore z lastniki podjetij in poslovnimi svetovalci ter opredelili potrebe in vire za sodelovanje v projektu. Agenti so razvili tudi komunikacijski načrt, izdelali logotip in ustanovili Facebook skupino, namenjeni mobilizaciji udeležencev in lokalnega prebivalstva.


Decembra 2020 je Danska zaradi krize covid19 zaprla svoje meje in uvedla restrikcije, agenti sprememb pa so se znašli pred izzivom, kako se srečati z lastniki podjetij in jih vključiti v projekt, tako kot je bilo sprva načrtovano. Zaradi težav so se odločili, da bodo svoj lokalni projekt zastavili drugače, in sicer želijo ugotoviti, kako lahko trajnostni razvoj podjetjem pomaga pri ponovnem zagonu med krizo covid19 in po njej. Poleg tega si bodo agenti prizadevali za ustvarjanje trajnostne maloprodajne poslovne mreže in skupnosti, z namenom olajšanja sodelovanja in v podporo malim maloprodajnim podjetjem v Vejlu. Ravno majhna maloprodajna podjetja se zaradi svoje majhnosti in omejenih sredstev za razvoj dejavnosti soočajo z izzivi, kako postati trajnostni.


Trenutno se agenti za spremembe pogovarjajo z okoli 10 lokalnimi trgovinami, ki so potrdile sodelovanje v projektu in bodo z agenti sprememb delile svoje izkušnje, potrebe, ideje in prispevke. V naslednjem koraku nameravajo agenti narediti še več intervjujev z lokalnimi podjetji in dobre zgodbe ter navdihujoče primere razširiti v Facebook skupini. Agenti bodo pregledali tudi projektni načrt za drugo fazo, t. i. fazo iskanja rešitev, kjer se bodo osredotočili na sodelovanje z lokalnimi trgovinami in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, saj želijo slednje vključiti v razvijanje idej in iskanja rešitev ter dejavnosti za izgradnjo trajnosti med maloprodajnimi podjetji, ki jih je mogoče lokalno preizkusiti.


Glasilo #2 Islandija

Razmere na Islandiji so bile v zadnjih nekaj mesecih razmeroma dobre. Kljub temu agenti sprememb niso mogli izvesti svojih idej, povezanih s soustvarjanjem, saj so bili omejeni na število ljudi, ki se lahko družijo med seboj. Vseeno pa so agenti imeli priložnost, da se fizično srečajo na večini svojih lokalnih sestankov, ki jih imajo najmanj enkrat mesečno.


V svojem lokalnem projektu so si zastavili, da bi ljudje, ki živijo v mestu Hveragerði na južnem delu Islandije, zmanjšali svoje nerazvrščene odpadke za 10%, je dokaj neverjetno, da se ne bi mogli srečati z ljudmi in skupaj z njimi razpravljati, na kakšen način bi lahko dosegli zmanjšanje teh odpadkov. Agenti so se odločili, da bi bil dober način, da dosežejo meščane, pisanje in objavljanje člankov in informacij o tem, kako mesto dejansko skrbi za to, da so odpadki razvrščeni in reciklirani. Članke o tem so objavili v lokalnih časopisih in drugih medijih, pritegnili so celo pozornost nacionalnih medijev, kar je imelo za posledico radijski intervju. Agenti so ugotovili, da so občani Hveragerðija opazili njihovo delo in slišali sporočilo, ki so jim ga želeli predstaviti, zato so se odločili, da bodo za lokalno prebivalstvo odprli Facebook stran, ki je posvečena lokalnemu projektu. Omenjeno stran so domačini lepo sprejeli in kaj kmalu se je število sledilcev strani povzpelo na 10% vseh prebivalcev v Hveragerðiju, zato so agenti sklenili, da je čas za poskusno sodelovanje z domačini. V ta namen so jim poslali anketo, s katero so želeli izvedeti mnenje ljudi glede recikliranja. Na anketo se je odzvalo 130 prebivalcev, po preučitvi zbranih odgovorov pa je naslednji korak za agente sprememb iskanje odgovorov ter določanje projektov za soustvarjanje s skupnostjo.


Ampak to še ni konec. Med srečanji in razpravami o razmerah v Hveragerðiju in o tem, kako začeti postopek, v katerem bi ne bilo odpadkov, so se med agenti začele pojavljati raznovrstne ideje. Ker agenti predstavljajo različne zainteresirane strani, so se začele razvijati ideje o tem, kako te skupine spodbuditi k skupnemu sodelovanju. V mestu Hveragerði deluje podjetje za recikliranje plastike, imenovano Pure North. To podjetje uporablja geotermalno toploto za pogon svojih strojev, zaradi česar je eno izmed najbolj okolju prijaznih podjetij za recikliranje na svetu. Ena izmed idej agenta je bila najti način, kako pridobiti druga lokalna podjetja, pa tudi občino, da bi začeli odpadno plastiko zbirati ločeno od ostalih odpadkov in jo dostavljati omenjenemu reciklažnemu podjetju, namesto da bi jo reciklirali nekje drugje. To je odličen način, da surovine ostanejo v lokalnem okolju kot del sistema krožnega gospodarstva, mesto pa ostane brez odpadkov. Svojo idejo so agenti predstavili lastniku reciklažnega podjetja in županu Hveragerðija, posledično pa so skupaj začeli razvijati idejo, kako bi lahko s skupnimi močmi to tudi dosegli. Naslednji korak v lokalnem projektu je formaliziranje teh idej in začetek dela.

Comentários


bottom of page