top of page

DENMARK

Om projektet

Projektet "Co-creative RETHINKing for sustainable cities" - CRETHINK - imødekommer behovet for kapacitetsopbygning af voksne inden for den offentlige sektor og i civilsamfundet for at samarbejde og skabe fælles løsninger på samfundsmæssige udfordringer på tværs af europæiske samfund.

 

Projektet er et toårigt Erasmus + KA2-projekt, der løber fra 2020 - 2022, der har til formål at støtte voksne inden for den offentlige sektor og i civilsamfundet med at få relevante kompetencer, metoder og værktøjer til at kunne indgå i samskabelse og tværsektorielt samarbejde for bæredygtig udvikling og kompleks problemløsning. Dette har til formål at fremme borgeres aktive deltagelse og indflydelse på lokal bæredygtig udvikling.

 

Med FN’s Verdensmål nr. 11 om Bæredygtige Byer og lokalsamfund som fokus, udvikler projektet en online værktøjskasse og anbefalinger til, hvordan man kan bruge samskabelse til at implementere bæredygtig udvikling lokalt i europæiske byer og samfund. Værktøjskassen og anbefalingerne vil blive frit tilgængelige for borgere og offentlige ansatte på tværs af Europa. Værktøjskassen vil indeholde læringsmateriale samt sektorspecifikke retningslinjer og metoder, der specificerer, hvordan der kan arbejdes med lokal bæredygtighed gennem samskabelse i forhold til vigtige faktorer og udfordringer. Det vil være i et format, hvor enkeltpersoner eller grupper kan "selvlære" og implementere metoderne i deres arbejde eller hverdag.

 

Projektet vil træne såkaldte "forandringsagenter", der repræsenterer både offentligt ansatte, virksomheder og civilsamfund fra hvert partnerland, der vil facilitere lokale caseprojekter ved hjælp af ”living-lab-metoden”. Hver case vil fokusere på et specifikt lokalt behov omkring bæredygtighed og inkluderende samskabelse på tværs af sektorer i aktiviteterne. Living-lab-metoden er centreret omkring deltagende, aktionslæring i form af aktiviteter, der tager forskning og udvikling ud af laboratoriet og ind i den virkelige verden og involverer interessenter, borgere og slutbrugere i fælles samskabelse af løsninger, handlinger og ideer til opbygning af bæredygtighed og læring.

 

Projektkonsortiet består af 5 partnere fra Danmark, Island, Slovenien og Italien. Projektet koordineres af Grønt Forum, Vejle Kommune i Danmark.

Den danske case

Den danske case har fokus på at støtte lokale detailvirksomheder i Vejle by med at blive bæredygtige. Casen vil involvere små lokale detailvirksomheder og relevante interessenter såsom lokale forretningsudviklingskonsulenter og erhvervsforeninger samt kunder i undersøgelse og aftestning for at finde metoder til at understøtte lokal bæredygtig udvikling og på sigt potentielt udbrede erfaringerne til forretningsnetværk i Danmark.

Casen vil undersøge, hvilke slags værktøjer og metoder der er relevante for små lokale detailvirksomheder, der ikke selv har de nødvendige ressourcer til at arbejde med bæredygtighed og samtidig hvordan det bliver lettere for kunderne at vælge og støtte bæredygtige initiativer blandt lokale virksomheder.

Det overordnede mål med casen er både at styrke resiliens hos små lokale virksomheder og understøtte et fællesskab af samarbejde og støtte mellem virksomhederne og kunderne, men også at støtte lokal bæredygtig udvikling blandt detailvirksomheder. Bæredygtighed i dette tilfælde fokuserer på alle tre søjler - det økonomiske, miljømæssige og sociale.

Casen har 5 forandringsagenter der faciliterer casen. De repræsenterer en afdeling i Vejle Kommune, der arbejder med innovation og erhvervsudvikling, den private virksomhed Green Network, der giver vejledning og træning til virksomheder i CSR og bæredygtig udvikling, og tre frivillige borgere, der repræsenterer det internationale expat-samfund i Vejle og en frivillig gruppe, der arbejder med bæredygtig brug og genbrug.

bottom of page