top of page

Nyhedsbrev #4


CRETHINK lakker nu mod enden, og det er blevet tid for at partnerne reflekterer over projektets læring og resultater


Projektet startede i 2020, da Covid19 rasede over Europa, og partnerne blev tvunget til at gentænke aktiviteterne og måderne, de skulle gribe projektet an på. Dette er en god metafor for, hvordan samskabelsesprocesser, hvor man engagerer aktører på nye måder til at udvikle bæredygtige løsninger, ofte skal være fleksible og tilpasset forskellige forhold.

Projektet har givet partnerne mange nye indsigter i, hvordan man kan faciliterer kreative og samskabende processer, og det har været meget indsigtsgivende, hvor stor værdi og gennemslagskraft de lokale cases har givet. De lægger vægt bag de anbefalinger, der blev udviklet i projektet. Partnerne er meget stolte af resultaterne af de 4 cases og er meget taknemmelige over for de forandringsagenter, der har været med til at udvikle og gennemføre dem. Forhåbentlig er det begyndelsen på nye projekter og tiltag om bæredygtighed og samskabelse – blandt partnerne og lokalt ud fra case-arbejdet.


Du kan nu finde de endelige versioner af projektets output på hjemmesiden:


Nedenfor er deltagernes afsluttende bemærkninger og refleksioner over fremtiden for de fire cases efter projektets afslutning


Vejle/Danmarks sidste ord

Casen i Vejle, ”Vejles Grønne Valg” har til formål at udvikle en mere bæredygtig detailhandel i Vejle. Gennem en kombination af kortlægning af god praksis, storytelling og konkret rådgivning til lokale detailbutikker, samt involvering og kommunikation med forbrugerne, er målet at skabe en bevægelse og gøre det lettere for butikker og forbrugere at træffe flere grønne valg i hverdagen. I slutningen af ​​CRETHINK-projektet har casen ført til en begyndende bevægelse i Vejle, hvor 25+ butikker og iværksættere er blevet tilmeldt "familien" og har påbegyndt hvert deres skridt for at blive mere bæredygtige i måden, de driver deres butik. Der er etableret lokale partnerskaber, som vil hjælpe med at føre projektet videre. Vejle Kommune fortsætter projektet, måske med behov for ekstra funding, og vil arbejde sammen med lokale ressourcer fra Vejle Erhvervsservice, City Vejle og frivillige. Visionen er, at alle Vejles detailbutikker en dag vil være en del af bevægelsen, og at andre forretningsområder som iværksættere, turistvirksomheder, håndværkere mv. også vil være med. Følg Vejles Grønne Valg på Facebook: www.facebook.com/vejlesgronnevalgNovo Mesto/Sloveniens sidste ord

Den 15. april implementerede gruppen af ​​CRETHINK-forandringsagenter fra Slovenien med en delegation af DRPDNM's projektkoordinatorer en lokal aktivitet baseret på metoden ”Jane's walk”. Omkring 20 lokale deltagere og interessenter fra forskellige sektorer deltog i gåturen rundt i den gammel bydel i Novo Mesto. Gennem aktivt engagement har de bidraget til CRETHINK-projektet, ved at bruge samskabelse til at nå deres resultater - fremme af og beskyttelse af bytræer i Novo Mesto. Deltagerne fik vist eksempler på gode og dårlige praksisser vedrørende bytræer og blev klædt på til yderligere handlinger ved hjælp af samskabelsesmetoden.Palermo/Italiens sidste ord

Det italienske hold deltog i den afsluttende projektkonference med stor entusiasme. Projektet afsluttes med en følelse af stor tilfredsstillelse for det udførte arbejde: Forandringsagenterne ved, at de har skabt noget håndgribeligt, som allerede har forvandlet en del af deres by. Den 25. maj indviede de et nyt fodgængerområde, som er designet og bygget i samarbejde med gymnasieelever. Alligevel er projektets immaterielle effekt også meget kraftfuld, måske det mest kraftfulde aspekt: ​​At vise unge mennesker, at byen tilhører dem, at de kan ændre den, gøre den mere bæredygtig, hvis de prøver hårdt nok, men også at der er brug for at de er med til at tage ansvaret for at tage sig af det.Hveragerði/Island's sidste ord

Det islandske hold havde den privilegerede opgave at være vært for den afsluttende konference i Island. Tanken var at lave en workshop i stedet for en konventionel konference for at få gæsterne til at engagere sig mere i de fire projekt-cases og de forandringsagenter, der præsenterede. Alle deltagere, både udenlandske gæster såvel som lokale, blev opdelt i fire grupper, der besøgte alle fire cases. Gruppen bestod af én gruppeleder, der efter tidsplanen førte gæsterne mellem case-præsentationerne. Dette arrangement gjorde det nemmere for gæsterne at kommunikere med alle forandringsagenterne og stille spørgsmål til casene. I den afsluttende workshop, kaldet "Demokrati-fitness", samledes alle gæster i gymnastiksalen og fik træning i "hvordan man samskaber bæredygtige løsninger", når de håndterer komplicerede problemstillinger.


Crethink har skabt forskellige slags værdier


Crethink-projektet er blevet evalueret ud fra et holistisk og langsigtet evalueringsperspektiv, der måler effekten af ​​CRETHINK i form af 'offentlig værdi', dvs. innovation og læring, demokratisk empowerment og opbygning af nye bånd og relationer mellem aktører fra forskellige sektorer.


Projektet har ansporet til innovation og læring både på organisatorisk og individuelt niveau, idet aktører har udviklet nye organisatoriske måder at arbejde på ved at adoptere CRETHINKs samskabende mindset og tilgang samt anvende metoderne og praksisserne i andre sammenhænge. Initiativerne stimulerer engagement og deltagelse af borgere og dermed bidrager det til demokratisk myndiggørelse og udvikling af borgernes kompetencer.


Endvidere understreges værdien af ​​initiativerne i forhold til at opbygge nye bånd og netværk mellem deltagere fra forskellige sektorer og perspektiver, især med hensyn til at muliggøre samarbejde mellem den offentlige sektor, civilsamfundet og erhvervslivet. Initiativerne har ikke inden for den begrænsede projektperiode formået fuldt ud at udfolde deres potentiale i forhold til bæredygtighedsværdi. Ikke desto mindre har de alle bidraget med små skridt mod bæredygtighedsambitionen.


Комментарии


bottom of page