top of page

Nyhedsbrev #3


Deltagerne i CRETHINK-projektet fik endelig chancen for at møde hinanden under en weekendtur til København fra den 9. – 11. oktober. På grund af covid19-situationen i Europa har det været næsten umuligt at rejse, men da situationen ændrede sig, besluttede partnerne at gribe muligheden for at mødes. Bagefter var partnerne interesserede i at lære, hvad projektets forandringsagenter fik ud af Københavnturen: Både hvad angår deres lokale projekter og dem selv personligt. Her er hvad de svarede:

Tanker fra Danmark

De danske forandringsagenter nød træningen og muligheden for at mødes og lære af de andre forandringsagenter. Det var meget inspirerende at høre om de andre projekter og få en følelse af fællesskab og at være en del af et større projekt og netværk, der arbejder for bæredygtig udvikling. Det var meget gavnligt at komme mere i dybden med de forskellige projektprocesser og udveksle succeser og udfordringer og erfare, at der måske er mange fælles udfordringer, som de alle skal overkomme. Studiebesøgene var også meget interessante, som for eksempel besøget i LØS, et emballagefrit supermarked, hvor vi lærte noget om dansk kultur og mentalitet, når det kommer til at ændre forbrugsvaner. Eksempler fra organisationen Miljøpunkt om hvordan man kommunikerer og promoverer projekter og initiativer var også meget interessante, og turen til Christiania gjorde især et varigt indtryk på forandringsagenterne. Den dybtegående forståelse af Christianias historie og kultur og indblikket i ​​de specifikke færdigheder og kompetencer, der skal til for at holde det i gang, var meget inspirerende.


Tanker fra Slovenien:

Mojca: Vi fik nye ideer til, hvordan vi kan overtale lokalsamfundet til at yde finansiering til at plante træer i ledige offentlige arealer. Jeg fik endnu mere motivation til at støtte vores projekt. Jeg fik også bekræftet, at vi er på rette vej. Vores projekt bør populariseres yderligere i forhold til at uddanne om vigtigheden af ​​træer i byen.

Viktorija: Efter turen til København fandt vi ud af, hvilket potentiale vi har i vores byrum, og hvor vigtigt det er at være opmærksom på det. Vi er stærkt motiverede som gruppe for virkelig at opnå konkrete ændringer i borgernes bevidsthed om vigtigheden af ​​grønne områder i byen. Nu forstår jeg begrebet samskabelse på en anden måde. Jeg er endnu mere bevidst om vigtigheden af ​​gensidig kommunikation og forståelse af forskellige syn på problemstillinger.


Natalija: København-turen var på en måde en bekræftelse på, at den alternative/eksperimentelle praksis med samarbejde mellem en bred vifte af forskellige offentligheder bliver vigtigere og vigtigere, hvis vores mål er at udvikle mere succesrige og behagelige offentlige, semi-offentlige og semi-private rum/områder. Den vigtigste del af København-turen for mig var en chance for at bruge mere tid sammen med teammedlemmer, for at lære hinanden at kende på en mere personlig måde, hvilket uden tvivl vil resultere i en uddybet samskabelsesproces for vores gruppe (nationalt og internationalt).


Tanker fra Italien:

De italienske forandringsagenter fandt stor inspiration i træningen i København. De fik meget nyttig indsigt til implementeringen af ​​det lokale projekt både fra besøgene hos lokale projekter og fra Københavns Kommune generelt. Især besøget ved lokale projekter om mere natur i byen gav mulighed for at indsamle nogle praktiske ideer til, hvordan man udfører samskabelse og byg-selv-aktiviteter til deres taktiske urbane projekt med skoleelever i Palermo. De demokratiske praksisser implementeret i Christiania var tankevækkende og udløste refleksion over vigtigheden af ​​at sikre økonomisk tilgængelighed og social inklusion ved implementering af bæredygtige løsninger. Sidst men ikke mindst var mødet med de andre forandringsagenter og deling af fælles udfordringer og gode eksempler mellem grupperne også nyttigt til at finde støtte og inspiration. Denne del af træningen satte også gang i forandringsagenternes motivation i projektet, da de fik en mere konkret fornemmelse af dets europæiske og internationale dimension.


Tanker fra Island:

For os var turen til Danmark en stor læring. I løbet af turen fik vi både ideer til hvordan vi kan fortsætte vores projekt, samt en personlig oplevelse af, hvor forskellige projekterne er. Men selvom projekterne er meget forskellige, har de det til fælles, at de hver især kan bruges flere steder. Overalt er vi nødt til at passe bedre på miljøet, reducere affald og tænke bæredygtigt. Det var meget lærerigt at få ideer fra andre grupper til, hvordan man når ud til folk, hvad der virker og hvad der ikke virker.

Arbejdet for at reducere affald, dvs. Zero-Waste er et evigt projekt. At se med egne øjne, hvordan et lille samfund som Christiania er langt fremme i forhold til et bæredygtigt samfund, gav os øget optimisme om, at vi kan gå længere med genbrug og genanvendelse, end vi allerede gør. For vores lille by i Hveragerdi er det meget vigtigt, hvordan vi bruger vores penge, så det er godt at se, hvordan andre kan maksimere brugen af ​​gamle ting og kan modvirke det affald, vi allerede har. Vi tror på, at vi vil kunne udnytte vores erfaringer godt og gøre Zero-Waste projektet endnu mere etableret blandt bybefolkningen, end det allerede er gjort.


Derudover sagde Anton fra Island dette:

Personligt var det sjovt at møde og lære de andre deltagere at kende og se/høre om deres projekter. Det var også dejligt at kunne bruge flyveturen til at møde nogle familiemedlemmer og derfor reducere antal flyrejser samt CO2-fodaftrykket!

Under turen fik det islandske hold en masse nye ideer, f. eks at lave et lille reparationshjørne i det lokale indkøbscenter i Hveragerdi for at opmuntre folk til at smide mindre ud og genbruge mere ved at give deres "ting" et nyt liv. Det var også dejligt at se alle disse små grønne fælleshaver/områder, og det gav os generelt ideer til, hvordan vi kan forbedre vores lille by, selvom det ikke er relevant for dette projekt.


Comentários


bottom of page